TRANSFORMACE ŽIVOTA

Osobní transformace

Nabízím služby individuálního průvodce s celostním přístupem, na cestě vnitřní transformací, životní křižovatkou nebo složitou situací.

Stále znovu se vám vracejí podobné situace a zkoušky? Nedaří se pohnout kupředu v životě, vztazích nebo jen ve své hlavě či emocích? Myslíte si, že se problém týká jen jedné části vašeho života nebo separátního tématu nebo vnímáte celkové souvislosti?

Kombinací různých nástrojů a přístupů dokážu najít cestu i ze zdánlivě neřešitelných problémů. Techniky a nástroje jsou jen pomocné prostředky. To podstatné je za nimi, v mé schopnosti vnímat lidskou bytost a jemné vlny psyché, číst si mezi řádky osudu a pracovat s těmito signály a souvislostmi a umění je sdílet slovy s ostatními lidmi.

Jedná se o komplexní přístup a kompletní balíček dlouhodobých služeb průvodce – díky darům a nástrojům, které ovládám, se daří klientům projít cestou osobní transformace života nebo jeho oblastí rychleji a snáz, než řešením jednotlivých témat separátními technikami.

Naprostá diskrétnost a mlčenlivost je samozřejmostí.

Zde jsou některá z témat, která pomáhám řešit:

 • osobní transformace
 • opakování stále stejných životních témat a situací
 • partnerské vztahy
 • traumata z dětství
 • práce s emocemi
 • integrace vytěsněných pocitů
 • vztahové a partnerské problémy a interakce role muže a ženy
 • psychosomatika
 • syndrom vyhoření
 • work-life balance
 • otázky motivace pracovní i životní
 • hledání vlastní cesty a vize
 • hledání vlastní spirituality
 • pracovní a kariérní poradenství
 • vztah k matce, otci, sobě, partnerce, dětem, financím, sexualitě, práci, životní vizi, smyslu života, spiritualitě 

Při provázení transformací používám nástroje např. z:

Tyto techniky nenahrazují komplexní klinickou psychologickou, psychoterapeutickou a psychiatrickou péči.

  Balíček individuální transformace je vždy na míru

  Jak to probíhá

  • Na prvním setkání, které je na cca 2h, probereme, co je vaším tématem, čím procházíte, co je zhruba vše ve hře a nastíníme různé možnosti řešení, domluvíme se na plánu a dalším postupu s ohledem na vaše možnosti a aktuální situaci.
  • Při sérii opakovaných setkávání budeme postupně procházet započatým procesem a podporovat jej, jak bude zrovna potřeba. To je zárukou, že na vás nebude mechanicky aplikována nějaká technika, ale živý proces a přístup, který vždy reflektuje vaše potřeby, tempo změn a množství aktuálně otevřených témat.
  • V závěru je vždy revize, shrnutí a doporučení plánu do budoucna.
  • V průběhu celého procesu se budeme setkávat, jak bude potřeba, většinou je to na týdenní nebo dvoutýdenní bázi s možností telefonické nebo skypové konzultace jako podpora kdykoliv v průběhu procesu.

  Jak to funguje

  • Pokud se vám stále v životě vrací témata v některých oblastech, ať už vztahů, práce, sebedůvěry, dětí, závislostí, výkyvů nálad a stávající pokusy jednotlivých odborníků moc nezabraly, možná je čas zkusit to jinak.
  • Lidská bytost je celek, tvořený vědomím, myslí, emocemi, podvědomím, kolektivním nevědomím, životní energií, fyzickým tělem a dalšími složkami. Je tedy potřeba vnímat lidskou bytost, jako celek. Navíc, se neustále měníme a interagujeme s okolím. Je tedy potřeba vnímat vždy z postoje tady a teď, co je ve hře, co nás ovlivňuje a hlavně, jak na to reagujeme, zda vědomě a máme svůj život v harmonii a ve svých rukou nebo najíždíme ve svých reakcích do nějakých automatických modelů a reakčních schémat, které měly třeba opodstatnění v minulosti, ale nyní nám už brání žít šťastný a naplněný život a vztahy, jaké jsou v přítomnosti.
  • Ve chvíli, kdy jsme zabraní v nějakém problému a neřešíme jej v širším kontextu, nevidíme, co nám vlastně říká a na co upozorňuje v rámci celého života. Časem se nám pak zdá, že řešení neexistuje nebo je potřeba ujít dlouhou cestu a čas zatím letí. Vše, co je, má ale nějaký smysl. Máme v sobě vše, všechny reakce, spektrum charakteru a vlastností, způsoby prožívání a jednání – jen usazené a používané ve špatný čas ve špatné situaci. Jde o to, najít všemu v našem životě a psyché to správné místo. Nejde nic přidat, ubrat nebo zanalyzovat až na atomy. Jde o poznání sebe sama a sestavení toho pomyslného stavebního materiálu, co v sobě máme a co jsme nasbírali při cestě životem, do nového funkčního celku.
  • Nemožné a neřešitelné jsou pojmy v naší mysli, která dovede sama sobě házet klacky pod nohy. Na každý nápad přijde hned s důvodem nebo situací z minula, proč by to nefungovalo. Ale minulost už tu není. Měníme a učíme se každý den. To co dnes máme z minulosti jsou hlavně zkušenosti z minulosti. A budoucnost se svými coby-kdyby tu také ještě není. Tu si tvoříme právě nyní. Poznáním různých mechanismů v nás zjistíme, že se mnohdy vracíme do reakcí nebo postojů, které nám fungovaly nebo nás chránili v minulosti, v jiné situaci s jinými lidmi, ale nyní nám dělají v životě víc škody, než užitku. Strach a nedůvěra v řešení a uvěření negativním argumentům jsou prvním blokem, který nám brání vykročit na cestu změny a nakonec najít to pravé místo v nás i pro tyto jinak fungující ochranné mechanismy.
  • Jediný pevný základ máme ale současně zase jen v sobě. Všechny naše složky, reakční modely, postoje, nástroje…jsou ten pověstný dobrý sluha, ale zlý pán. Lidská bytost přirozeně funguje jako celek. A k tomuto celku je potřeba se vracet. Při komplexní práci na transformaci života netvoříme nic nového, ale mapujeme a vracíme do původní přirozené harmonie vše, co je v nás už nyní. Mapujeme a poznáváme, co vše je ve hře, jak nás to ovlivňuje a jaké je ideální řešení, postoj, proč tak nejde fungovat a jak se vrátit k zdravě a přirozeně fungujícím principům v životě. Nečekejte ale žádná fixní doporučení na celý život. Život je živý právě proto, že plyne, mění se a vyvíjí se. Proto budeme pracovat s principy a s dynamickou rovnováhou a vnímáním života v přítomnosti, jaký je.
  • Na myšlenku projektu Transformace mě přivedli sami mí klienti a jejich zpětné vazby na naše společné práce. Není to tedy vymyšlené z hlavy, jako nějaký záměr, ale je to skutečné, živé, vyzkoušené a fungující. V rámci Transformace přistupujeme k životu a nás v něm, jako v celku. Tvoříme mapu vnitřního světa, souvislostí, vnímání a reakcí. Techniky a nástroje v ní použité jsou jen pomocné nástroje. To podstatné je za nimi, v mé schopnosti vnímat lidskou bytost a jemné vlny psyché, číst si mezi řádky osudu a pracovat s těmito signály a souvislostmi a umění je sdílet slovy s ostatními lidmi.
  • Pojďme spolu hledat cesty k vědomému a naplněnému životu, který se dá žít. A hlavně je nalézat. Nejsme tu od toho, abychom celý život hledali, ale abychom nalezli, mohli žít a život zvládli.