FENG SHUI A NÁVRHY INTERIÉRŮ

Feng Shui

Je to starobylé umění, které spojuje člověka, prostor a čas. Jako jediný nástroj dovede změnami ve vnějším prostoru měnit i prostor vnitřní.
Feng Shui je také jedním z osmi pilířů tradiční čínské medicíny. Proč? Dobrý vnitřní stav, harmonie nebo chcete-li nálada, se totiž automaticky zapisuje do těla a dává základ našim budoucím zdravotním stavům a naše naladění také přitahuje dříve či později do života i odpovídající osudové situace.

Všichni máme ideály šťastného, zdravého a harmonického života pro nás i naše rodiny, ale jestli a jak za nimi půjdeme, je jen na nás. Nevadí, pokud nevěříte na nauky dávného orientu – důležité je, že Feng Shui je o vyrovnání a harmonizaci energií v prostoru, které se pak indukují i na jeho obyvatele a působí na ně.
Tak, jako vědomí obývá tělo a stav mysli a těla je propojený, tak i tělo obývá vnější prostor a vzájemně s ním reaguje. A to je ryze praktická a uchopitelná technika, která funguje bez ohledu na to, jestli na ni věříte, či nikoliv.

Říká se, že třetina věcí v našich životech je Tao, plynutí bytí a vesmíru, to neovlivníme; třetina, to je naše karma, můžeme jen sklízet dosavadní setbu a dobře pracovat teď a tady na té další; ale třetina, to je interakce nás a prostředí, ve kterém žijeme, naše domovy, a to pomocí technik Feng Shui ovlivnit můžeme. A třetinu problémů mít nebo nemít – to je velký rozdíl.

Pokud máte zájem o podrobnější informace o historii, učení a praktických příkladech, co vše se podařilo vyřešit, v praxi Feng Shui, najdete je v mém článku A co je to vlastně to Feng Shui…?

Co pro vás mohu jako praktik Feng Shui udělat:

– pokud se chystáte stavět, kupovat či rekonstruovat byt, je ideální období na zapojení Feng Shui do vašich plánů, pokud již bydlíte a cítíte potřebu změny ve vašem bydlení a životě, je to ten správný čas také, protože prostor lze harmonizovat a život vylepšovat kdykoliv
– provádím zaměření obydlí a následné zkreslení do architektonického programu – výstupem je 2D i 3D náhled, okótovaný 2D půdorys včetně umístění nábytku dle jeho reálných rozměrů
– ušetřím reálné práce a přeměřování při stěhování, zařizování, vše lze naplánovat předem v nákresu včetně doplňků, barevných doladění a 3D prohlídky
– provádím analýzy a harmonizace bytů a domů dle principů Feng Shui
navrhuji a harmonizuji zahrady dle principů Feng Shui
– vyhodnotím vhodnost pozemku pro stavbu domu
– pracuji s vlivy časových cyklů, prostorem i krajinou a jejich vlivem na jejich obyvatele
– pomocí technik Feng Shui můžeme pozitivně ovlivnit oblast soukromého života (oblast rodiny, přátel a vztahů) i pracovního života (kariérní příležitosti, překážky na pracovní cestě, opakující se problémy)
– dají se řešit problémy s harmonií zdraví stejně jako blokace na cestě finanční hojnosti
– úpravou prostoru lze podpořit osobní růst a nalezení vlastní vize a cíle v životě, uvolnit stagnace, stejně jako prohloubit možnosti sebepoznání
– řešíme problémy s dětmi, které prostor obývají (pozornost, špatný spánek, chování, učení)
– provádím energetické čištění prostoru
– dovedu určit vhodný způsob stěhování a cestování z pohledu směrů a časových cyklů

Používám techniky: práce s Yin a Yang kvalitami, harmonizace Qi (čchi – energie) prostoru, technika Ba Kua, technika Ba Zhai, technika Letící hvězdy obydlí, osobní číslo Ming Kua, 5 elementů, Osobní roční předzvěst Letící hvězdy, techniky Školy tvaru, techniky Školy kompasu, techniky roční harmonizace vstupu, ne příliš rozšířená a velice mocná technika 24 hor, techniky He Tu (umístění vody na pozemek), Techniky a formule Vodních draků (směry tekoucí vody), práce s I-ťingem (osobní témata a předzvěsti, vztah obydlí a člověka)
V neposlední řadě, abychom stáli také pevně nohama na zemi, nabízím i ryze praktické zkušenosti z pohledu techniky, díky mnohaleté praxi řemeslníka, hodinového manžela a správce budov

Na téma Feng Shui, harmonie člověka a jeho interakcí s prostředím domácím i pracovním, pořádám i přednášky všude po ČR – v případě zájmu mě kontaktujte.

Návrhy interiérů a domů

Nabízím také samostatné služby návrhu interiérů a zpracování domu, bytu či kanceláře ve 2D a 3D programu.

Vizualizace, harmonická tvorba domova a plánování v reálném čase společně, je možná osobně i online na dálku.

Při své práci v oblasti Feng Shui používám jako základ zaměřený půdorys bytu či domu, který převádím nebo znovu vymodeluji v počítačovém programu.
Tím ale má práce nekončí, program umožňuje i umístit modely nábytku, měnit barvu stěn či podlah a také zkoušet různé interiérové dispozice.

V průběhu času jsem zjistil, že je o tuto službu velký zájem. Proč?

  • Můžeme spolu vymodelovat v reálném čase váš budoucí byt nebo dům včetně vybavení.
  • Okamžitě zjistíte, jestli vám návrh vyhovuje nebo ne, protože na reálném výkresu uvidíte hned detaily, které člověka někdy jen v představě nenapadnou.
  • Cena zpracování projektu včetně několika revizí je neporovnatelně nižší, než když zadáte práci architektovi nebo bytovému designérovi.
  • Při tvorbě půdorysu můžeme hýbat příčkami, dispozicemi a účelem místností, měnit barvy i nábytek. Cokoliv vás napadne a chcete vyzkoušet, zapracujeme okamžitě do projektu a nemusíte čekat a domlouvat se s architektem nebo stavařem po emailu nebo telefonu.
  • Při společné tvorbě máte k dispozici v rámci základní služby veškeré mé znalosti o harmonii prostoru, toku energií a doporučených prostorových a materiálových dispozicích z pohledu Feng Shui a Baubiologie.
  • Získáte ve mě sparing partnera a zrcadlo, které s nadhledem a odstupem může přinést jiný pohled do oblasti vašich plánů, kde nemáte ještě jasno nebo jste narazili na překážky.
  • Získáte okamžitě zpětnou vazbu z pohledu technika, řemeslníka a správce budov o proveditelnosti vašeho navrhovaného řešení.
  • Svůj budoucí byt, dům, kancelář, přestavbu, rekonstrukci či znovuvybavení svého domova si tvoříte vy sami, skrze mě, s mojí podporou. Nenecháváte své nápady a sny na nikom jiném.

Tato služba plně nenahradí profesionálního bytového designéra nebo certifikovaného architekta, ale dá vám jasnou představu, co potřebujete, jaké materiály, barvy a vybavení použijete.
Při posledním setkání budete mít v ruce kompletní projekt včetně rozměrů vybavení a okótovaných zdí, se kterým můžete jít už na první dobrou za Architektem a nemusíte vše procházet a dolaďovat až s ním.

  Ukázky z realizovaných prací: