4 pilíře osudu

Komplexní rozbor osobnosti, vztahů, zdraví a životních dispozic
podle téměř 5000 let staré orientální techniky.

Čtyři pilíře osudu jsou hlubinný nástroj poznání vycházející z čínské diagnostiky, starší a komplexnější, než jakákoliv evropská technika. Nabízí možnost pojmenovat a uchopit svůj život v oblasti poznání osobnostního typu, vrozených reakčních a vztahových modelů, energetických a zdravotních dispozic. Také se používá pro identifikaci a harmonizaci vlivů v jednotlivých obdobích života a dokonce i úpravy stravy, či zlepšení prostoru, který obýváme. Není to věštění ani vaření z vody, ale tisíciletími vyzkoušený nástroj sebepoznání, který nám dává možnost pojmenování a pochopení toho, co v sobě možná jen tušíme nebo cítíme a co se nám stejně už nyní projevuje ve všech oblastech života.

Podle Taoistické filozofie nadechneme určitou kvalitu místa, času a prostoru svým prvním nádechem, proto se toto vše dá zjistit z přesného času a místa zrození. Tyto faktory vypovídají o konkrétním a jedinečném gravitačním a prostorovém napětí, které je do nás ve chvíli zrození otisknuté a ovlivňuje i následující život.

„To, co jsme dostali do vínku, jsou kulisy, nástroje a dispozice.
Co s nimi uděláme, jak budeme žít svůj život, je už jenom na nás.“

Rozbor 4 pilířů osudu vám:

– pomůže nahlédnout do způsobu fungování naší vlastní podstaty
– dá odpověď na otázku osobních dispozic – povahových, vztahových i zdravotních
– osvětlí situace v životě, které vyčerpávají nebo naopak nabíjejí a proč
– rozklíčuje vztah k sobě samému, ke světu, k ostatním v rodině i zaměstnání
– dovede rozklíčovat model, podle kterého si vybíráme nebo přitahujeme partnera
– dá nástroj k uchopení vlastních reakčních modelů, které každý cítíme a vnímáme, ale ne každý je dovede vědomě pojmout
– ukáže vaše talenty a možnosti životních cílů, spolu s určením podpůrných prostředků na jejich dosažení
– dokáže doporučit nejvhodnější druhy stravy, které přispějí k harmonizaci organizmu
– navrhne vhodné zaměstnání a obory práce, pro které máte vrozené vlohy, nebo jsou pro vás blahodárné
– s pomocí techniky Šťastných pilířů života zjistíme, co vás čeká a čím jste prošli v konkrétním období života, proč byly vaše životní etapy právě takové, co řešíte letos, či budete příští rok
– zjistí, jaký druh partnera je pro vás nejvhodnější, z pohledu vztahu 5ti prvků a 12ti pozemských větví, případně dovede doporučit kroky k harmonizaci aktuálního vztahu

Zakázka obsahuje písemné vypracování rozboru (cca 7 stran A4), předání s konzultací a výkladem (cca 2h výklad je pro vás pak zaznamenán na diktafon v mp3 formátu, aby jste se pak mohli k výkladu vracet.

Pro zadání stačí rychlé informační setkání nebo po předchozí telefonické domluvě jen poslat přesné místo, datum a čas narození ideálně na minuty – ví rodiče, matrika, porodnice nebo v rodném listu. Pak se domluvíme na formě předání.

4 pilíře osudu
Rozbor a výklad 4 pilířů osudu 2500,- Kč