„A ce je to vlastně to Feng Shui?“

15 Led 2019 | Články a videa, Feng Shui

„A co je to vlastně to Feng Shui, co děláte?“

Upřímná otázka mojí nové paní domácí při podpisu smlouvy…

Tato situace vedla k zamyšlení a této snaze o popsání vzniku, principu
a fungování této starobylé a kdysi i tajné nauky dávné Číny.

Feng Shui vznikalo průběžně již od neolitické Číny, jako nauka o spojení člověka a přirozených cyklů a harmonie přírody. Původně bylo silně spojeno s cykly přírody a přirozenou moudrostí a znalostmi o prostoru, později s astronomií a astrologií staré Číny, po vynálezu kompasu i s využitím a působením světových stran.

První konkrétní použití jinového – hrobového Feng Shui, je evidováno již kolem roku 4000 před Kristem. Používalo se při ukládání zemřelých do země – nejsilnějším přechodovém aktu a uzavření našeho životního cyklu, kdy se tak zajišťovalo harmonické spojení čchi (životní energie zemřelého) s čchi Země. Toto splynutí a navrácení energií živé bytosti zpět Zemi, zajišťovalo přízeň osudu dalším generacím, zejména vnoučatům zemřelého a dalším několika generacím. Staří mistři Feng Shui dovedli podle tvaru pravé spánkové kosti určit, jakým způsobem jsou pohřbeni vaši předci a jak to ovlivňuje váš život.

Jangové Feng Shui – Feng Shui pro obydlí živých – začalo postupně uplatňovat přibližně od roku 3500 před Kristem a dále. Používalo se pro uspořádání prostoru – dnes bychom to přirovnali k základům architektury, jen s tím rozdílem, že orientální architekt pracuje nejen s viditelným světem, ale i s neviditelným (pocity, symbolika, energie, skryté vlivy a působení prostoru).

Po vynálezu kompasu za dynastie Han (200 př.n.l. + 200 n.l.) se začaly profilovat 2 hlavní směry: škola formy a škola kompasu, které využívají jednak kompozici prostoru a pravidla uspořádaní předmětů v obývaném prostoru a také orientaci budovy a člověka v prostoru podle světových stran. Ať už to vědomě vnímáme nebo ne, dnes je už dokázané, že i přirozené magnetické pole na nás má vliv stejně, jako na střelku kompasu nebo vrozený navigační magnetický systém holubů.

Všechny tyto vlivy působí jemně a trvale na náš život. Tak, jako vědomí obývá tělo, tak člověk obývá svůj životní prostor, se kterým je velmi těsně spojený a vše, co se v prostoru „naindukuje“, působí na něj i zpětně. Vlivy přírody, živlů a tvarů můžeme vnímat ve vnějším prostoru (typ krajiny, kompozice hor, údolí, přítomnost vody nebo pouští, míra slunečního svitu), tak i v našem mikrosvětě našich obydlí, ve vnitřním prostoru domů, bytů a kanceláří (jejich interiérové uspořádání, uložení v krajině a orientace vůči světovým stranám, období, kdy bylo obydlí postaveno, použité materiály).

Dá se říci, že Feng Shui je jediná nauka, kde změnou vnějších věcí můžeme ovlivnit i věci vnitřní (nálady, zdraví, vztahy, osud). Většinou se jinak musíme hodně snažit a změnit se vnitřně (pokud máme motivaci a jsme požehnáni dostatkem životních vnějších, či vnitřních konfliktů a překážek, coby hybatelem osobního rozvoje). Platíme si kouče, terapeuty, věštce, konzultanty a podle jejich kvality a naší nazrálosti a opravdovosti se pak posouváme dál a těšíme se, že se vše v našem životě i navenek změní k lepšímu nebo aspoň přestane pálit to, co nás pálí.

Na druhou stranu – i když v Číně je to více běžné – si můžete pozvat „Fengshuistu“, který zjistí co vás trápí tím, že zjistí, co trápí váš prostor, uzdraví jej a tím vyvolá změnu ve vašem životě. Feng Shui nesahá ale do naprostých hloubek. Některé problémy máme v životě proto, že nás posouvají dál a jejich odstraněním bychom přišli o možnost nutné léčivé změny. Některé problémy se s pomocí Feng Shui vyřeší, jiným se „obrousí hrany“, aby byly snesitelnější a mohli jsme věnovat více energie jejich vyřešení jiným odpovídajícím způsobem.

Říká se, že třetinu věcí, lze ovlivnit interakcí s prostorem, na který jsme navázaní (byt, dům, pracoviště, zahrada).
Třetina věcí, je karma – osud. Nyní sklízíme, co jsme zaseli v minulosti a zároveň si zasíváme naši další sklizeň a jen na nás záleží, co příště sklízíme – jestli plody nebo bouřku.
A třetina věcí, to je Tao – plynutí Vesmíru, záměr Boží, cesta člověka životem.., nazvěte si to, jak chcete.

V každém případě třetinu problémů v práci, ve vztazích, ve financích, v osudu, ve zdraví…mít nebo ne, to je veliký rozdíl.

Feng Shui pracuje s přirozenou polaritou člověka, danou naším zrozením a tím, jak s těmito dispozicemi interagujeme s magnetickými směry Země. Stejně tak bereme v úvahu, jak tyto síly působí na naše obydlí vzhledem k pozici v krajině, v ulici, či oproti světovým směrům. Pomocí přesných technik pak harmonizuje jednotlivé oblasti života – práci, zdraví, štěstí, děti, kariéru, vztahy, partnerství, osudové nahodilosti. Můžeme řešit množství hádek a konfliktů v životě, nešťastných náhod a situací mimo naši kontrolu, pocity, kdy nevíme co se životem, nemáme směr, stagnujeme, jsme odtrženi od reality nebo druhou stranu podpořit naše životní vize, prosperitu, štěstí, zdraví, kvalitu spánku, či harmonii rodiny.

Vše se vším souvisí. Tak, jako platí tradiční „Řekni mi co čteš a řeknu Ti, jaký jsi“ můžeme parafrázovat „Ukaž mi, jak bydlíš a já Ti řeknu, jak co tě trápí nebo dovede podržet a jak to vylepšit“.

Zkuste si představit a pojmenovat 3 věci, co byste rádi ve svém životě změnili a zatím jste je neřešili nebo na to nic nezabralo.

Jako by byl kámen v cestě a stále jste se vraceli do starých kolejí nebo naráželi na tu samou neviditelnou překážku, či táhli za sebou stále něco z minula, co vás brzdí.

A teď si představte, že to třeba řešení má.
Protože když je opravdu touha vylepšit svůj život, uděláme všechno pro to, abychom to uskutečnili. A pokud ne, tak nás to ještě dostatečně nepálí.

A jak se říká: když to nejde bez „zázraku“, musí to jít se „zázrakem“.
Techniky Feng Shui, i když pracují s propojením na jemnohmotný svět, jsou ale hlavně založené na praktických věcech… kompas a světové strany, půdorys domu, tabulky, znalost sektorů a skrytých souvislostí v prostoru, cykly slunce a ročních období.
Pro někoho je to zázrak, pro někoho ne.

Jisté je, že naše nitro a vnější svět, jsou spojené a ovlivňují se, ať už tomu věříme nebo ne.

Několik tradičních, anonymních, zjednodušených případů ze skutečné praxe:

– srovnání knihovny v sektoru komunikace pomohlo upravit neshody se sousedy

– změna v sektoru financí a nových příležitostí pomohla prodat pozemek, který předtím nešel 2 roky prodat ani se čtvrtmilionovou slevou, za plnou cenu a do 14ti dnů od úprav interiéru

– úklid zaharaburděného kumbálu vedle vstupní chodby na chalupě, který blokoval tok energie do domu a „držel staré věci, proto nemohly přijít nové“, podpořil nalezení kupce a pomohl prodeji po předchozích neúspěšných letech pokusů o prodej

couch-1835923_1920

– úprava ložnice podle principů Feng Shui a doplnění symbolů, barev a tvarů pomohla k nalezení kvalitní partnerky po předchozích letech neúspěšných pokusů a hledání

– odstranění stagnací pramenících z přebytku elementu země v klíčových částech bytu se podařilo rozhýbat po 4 letech osud obyvatel a najít další cestu životem v oblasti nové práce a dalšího studia vysněného oboru

– úprava kanceláře a podpoření přílivu nových příležitostí, v určitých vrstvách prostoru, pomohlo plynulejšímu přísunu zakázek do podnikání

– harmonizace prostoru bytu odstraněním nefunkčních a rozbitých věcí, přidáním amuletů a úpravou dle školy formy, pomohla po letech krátkodobých úvazků a nejistých brigád k trvalému pracovnímu poměru na vysněném místě

– analýza osobního Ming Kua členů rodiny pomohlo k pochopení dynamiky vztahů a harmonizaci vzájemných vztahů pomocí působení 5ti prvků – léků prostoru

– umístění symbolu zlatého ignotu pro zisk a prosperitu do přesně vypočítaného místa v bytě pomohlo k přílivu nečekaných finančních prostředků všem obyvatelům

No new article in English language…for now

No new article in English language…for now.

No new event in English language…for now

No new event in English language…for now.

Workshop Vztahy podle 5 elementů v Litomyšli 16.10.2021

Zvu vás na Workshop Vztahy podle 5 elementů a 9letá předzvěst letících hvězd.   Ve staré Číně popisovali situace v lidských osudech a vztazích pomocí přirozených dějů, které můžeme pozorovat v přírodě. K jejich uchopení a popisu použili základní prvky – 5...

Workshop Vztahy podle 5 elementů v Pardubicích 26.9.2021

Zvu vás na Workshop Vztahy podle 5 elementů  a  9letá předzvěst letících hvězd   Ve staré Číně popisovali situace v lidských osudech a vztazích pomocí přirozených dějů, které můžeme pozorovat v přírodě. K jejich uchopení a popisu použili základní prvky – 5...

Svobodná cesta k sobě

Už je to tady! Po 3 letech práce na svých vlastních aktivitách paralelně se zaměstnáním jsem se konečně vyvázal ze zaměstnaneckého poměru a dal se naplno na cestu, která se mnou souzní a na kterou jsem byl připravován v podstatě celým svým dosavadním životem. Pokud...

Online kurz základů Feng Shui je na světě!

Ve spolupráci se Školou plnění přání a mediální agenturou Riot jsme pro vás natočili téměř 2h online kurz základů Feng Shui. Sice nenahradí zatím stále plánovaný živý 12-hodinový sobotní kurz, ale spoustu informací o základních principech Yinu a Yangu, elementech 5...

Víkendový kurz základů Feng Shui

Ve spolupráci se Školou plnění přání mám pro vás připravený 12h živý kurz základů Feng Shui. Na co se můžete těšit? Na příjemné sobotní, případně nedělní dopoledne v každém případě! Během čtyř 3-hodinových bloků se podíváme na svět pohledem dávného Orientu, seznámíme...

Nabídka online služeb

Věřím, že roční zpomalení dovedlo lidi blíž k sobě navzájem i k sobě samým. I když se omezení ve vnějším světě uvolňují, věřím v pozitivní přínos třeba v podobě urychlení vývoje online prostředí a služeb. Pokud preferujete před osobním kontaktem možnost online...