4 pilíře osudu

Pokud máte zájem, besedy a workshopy se mohou konat i u vás ve firmě nebo skupině přátel. Více v nabídce Školení a kurzů.